m

Smanjenje buke - PVC stolarija


                                                                                            Da li je buka štetna?

Povećan nivo buke ima najviše negativnih uticaja na psihofizičko zdravlje ljudi. Pojačava nervozu, oštećuje sluh, ali i dovodi do kardiovaskularnih i drugih poremećaja. Takodje, remeti imuni sistem organizma. Da bi ljudima bilo udobro dok žive i rade u zatvorenom prostoru, postoji optimalan nivo buke. Optimalan nivo buke za spavaću sobu je do 30 dB, za dnevni boravak do 40dB. Dozvoljene vrednosti buke za stambene delove grada su 40 dB noću i 50 dB danju, dok za industrijske delove do 70 dB. Analiza merenja buke u gradu iz 2001. godine pokazuju da su nivoi buke veći od dozvoljenih često i preko 20dB. To je bilo pre 20 godina, sada u gradovima ima mnogo više vozila, mnogo više gužvi i više se gradi.

Rast nivoa buke za 10dB znači duplo jaču buku. (buka od 50 dB je duplo jača od buke od 40dB)

 

Kako napraviti izbor koji smanjuje buku?

Opet, kao i u prethodnom teksu, na smanjenje nivoa buke značajno utiču sva tri bitna elementa stolarije, svaki na svoj način.

PVC profili su po svojim karakteristikama dobar izolator što se tiče smanjenja buke. Sama debljina profila i i broj komora igraju odredjenu ulogu, ali ne toliko značajnu. Debljina profila će se odrediti u odnosu na potrebno ojačanje koje nositi potrebnu težinu stakla. Kvalitet profila će doći do izražaja protokom vremena, gde će profil ostati prav, neće se kriviti i pucati, neće stvarati prostor zvuku da nesmetano prolazi.

Uloga okova je ista kao i kod termoizolacije. Sam okov ne utiče sa smanjenje buke, ali je bitno da svako krilo drži priljubljeno na štok koliko je propisano standardima, da se zvuk ne bi provlačio izmedju štoka i krila.

Staklo je najbitniji faktor kada je kriterijum smanjenje buke. Za razliku od kriterijuma koji važe za termoizolaciju, kada je buka u pitanju, vrsta stakla ne utiče na smanjenje buke. Bitno je koliko stakala ima u termopaketu i koje su debljine. Generalno, što više što debljih staka to bolja zvučna izolacija. Takodje, bolji efekat se postiže kada se u termopaket ugrade stakla različite debljine, tako da svako staklo zaustavlja odredjenu frekvenciju zvuka. Tako se u dvoslojnom termopaketu može ugraditi jedno staklo od 4mm a drugo od 6mm ili npr 6mm + 8mm. (druga varijanta je bolja za zvučnu izolaciju). Troslojno stkalo daje još više mogućnosti, jer u njemu tri stakla mogu da se poredjaju a da imaju različitu debljinu.

Decibelna skala smanjenja buke:

·         3 dB jedva primetan šum

·         10 dB buka se smanjuje 50%

·         20 dB buka se smanjuje 75%

·         30 dB buka se smanjuje 88%

·         40 dB buka se smanjuje 94%

 

Rw koeficijent

Rw koeficijent pokazuje za koliko odredjeni prozor smanjuje prolaz buke kroz sebe. Dobija se tako što se saberu efekti Rf (zvučna izolacija rama) i Rg (zvučna izolacija stakla). Tako da se vidi da oba faktora utiču na smanjenje buke, ali da svaki od njih ima ograničenje. Zato je bitno odrediti koliko želite smanjiti buku, da bi ste znali kakve su tehničke karakteristike profila i stakla potrebne da bi to ispunile.

Klase zvučne izolacije prozora:

·         Specijalna klasa Rw ≥ 40 dB

·         I klasa Rw = 35 do 39 dB

·         II klasa Rw = 30 do 34 dB

·         III klasa Rw = 25 do 29 dB

·         IV klasa Rw = 20 do 24 dB

 

 

Zaključak

Ukoliko imate potrebu da dodatno smanjite buku u Vašem domu ili na radnom mestu podjite prvo od toga kolika je buka napolju. Nakon toga odredite koliki nivo buke je prihvatljiv ili optimalan za Vaš prostor. Kada budete imali ove dve informacije, lako ćete moći da odredite kojih karakteristika treba da bude stolarija da bi ostvarila ovaj cilj.

Definisanjem kriterijuma za smanjenje buke, termoizolacione karakteristike stolarije se ne dovode u pitanje. Iako važe drugačiji kriterijumi za izbor, birajući debljinu stakla ne smanjujete njegove termoizolacione sposobnosti. Izborom odredjene vrste stakla, ne smanjujete njegove karakteristike za zvučnu izolaciju.